THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 513 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
13-08-2020 857 | 21 TRÚNG 3C: 857 | TRÚNG SL: 21X2
12-08-2020 862 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41
11-08-2020 127 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
10-08-2020 629 | 44 TRƯỢT | TRÚNG SL: 44X3
09-08-2020 138 | 73 TRÚNG 3C: 138 | TRÚNG SL: 73X2
08-08-2020 968 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 614 | 20 TRÚNG 3C: 614 | TRƯỢT
06-08-2020 375 | 78 TRÚNG 3C: 375 | TRƯỢT
05-08-2020 286 | 90 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 616 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
03-08-2020 837 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 621 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
01-08-2020 013 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
31-07-2020 361 | 71 TRƯỢT | TRÚNG SL: 71X3
30-07-2020 563 | 51 TRÚNG 3C: 563 | TRƯỢT