THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-01-2020
23-01-2020 875 | 93 TRÚNG 3C: 875 | TRÚNG SL: 93X3
22-01-2020 439 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
21-01-2020 897 | 72 TRÚNG 3C: 897 | TRÚNG SL: 72X2
20-01-2020 960 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X2
19-01-2020 921 | 21 TRÚNG 3C: 921 | TRÚNG SL: 21X3
18-01-2020 706 | 71 TRÚNG 3C: 706 | TRÚNG SL: 71X2
17-01-2020 571 | 83 TRÚNG 3C: 571 | TRƯỢT
16-01-2020 782 | 12 TRÚNG 3C: 782 | TRÚNG SL: 12X2
15-01-2020 720 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2020 175 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02
13-01-2020 244 | 27 TRÚNG 3C: 244 | TRƯỢT
12-01-2020 770 | 59 TRƯỢT | TRÚNG SL: 59
11-01-2020 658 | 12 TRÚNG 3C: 658 | TRÚNG SL: 12X2
10-01-2020 396 | 68 TRÚNG 3C: 396 | TRƯỢT
09-01-2020 574 | 27 TRÚNG 3C: 574 | TRÚNG SL: 27X2
08-01-2020 705 | 15 TRƯỢT | TRƯỢT