THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-01-2020
23-01-2020 97 TRÚNG BT: 97
22-01-2020 83 TRÚNG BT: 83
21-01-2020 40 TRÚNG BT: 40
20-01-2020 13 TRÚNG BT: 13
19-01-2020 06 TRƯỢT
18-01-2020 59 TRÚNG BT: 59
17-01-2020 28 TRÚNG BT: 28
16-01-2020 94 TRÚNG BT: 94
15-01-2020 62 TRÚNG BT: 62
14-01-2020 91 TRÚNG BT: 91
13-01-2020 74 TRÚNG BT: 74
12-01-2020 59 TRÚNG BT: 59
11-01-2020 75 TRƯỢT
10-01-2020 96 TRÚNG BT: 96X2
09-01-2020 81 TRÚNG BT: 81
08-01-2020 02 TRÚNG BT: 02