THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 62 TRÚNG BT: 62
13-08-2020 57 TRÚNG BT: 57
12-08-2020 31 TRÚNG BT: 31X2
11-08-2020 07 TRƯỢT
10-08-2020 12 TRÚNG BT: 12
09-08-2020 06 TRÚNG BT: 06
08-08-2020 48 TRÚNG BT: 48
07-08-2020 07 TRÚNG BT: 07
06-08-2020 91 TRƯỢT
05-08-2020 61 TRÚNG BT: 61
04-08-2020 21 TRÚNG BT: 21
03-08-2020 99 TRÚNG BT: 99
02-08-2020 07 TRƯỢT
01-08-2020 04 TRÚNG BT: 04
31-07-2020 95 TRÚNG BT: 95
30-07-2020 11 TRÚNG BT: 11X2