THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
13-08-2020 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
12-08-2020 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2
11-08-2020 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2
10-08-2020 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8
09-08-2020 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
08-08-2020 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5
07-08-2020 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
06-08-2020 7-4 TRÚNG ĐẦU: 7
05-08-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
04-08-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-08-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-08-2020 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2
31-07-2020 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6
30-07-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3