THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 14 | 524 TRÚNG ĐỀ: 14X3 | TRƯỢT
13-08-2020 67 | 858 TRƯỢT | TRƯỢT
12-08-2020 42 | 852 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 852
11-08-2020 28 | 127 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRƯỢT
10-08-2020 29 | 627 TRƯỢT | TRƯỢT
09-08-2020 38 | 139 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
08-08-2020 58 | 957 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRƯỢT
07-08-2020 14 | 613 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 74 | 375 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 375
05-08-2020 96 | 297 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
04-08-2020 16 | 616 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 26 | 836 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 836
02-08-2020 11 | 610 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT
01-08-2020 12 | 002 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
31-07-2020 62 | 362 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG 3C: 362
30-07-2020 63 | 564 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT