THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-01-2020
23-01-2020 75 | 13 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG BT: 13
22-01-2020 48 | 49 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG BT: 49X2
21-01-2020 97 | 58 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG BT: 58
20-01-2020 51 | 44 TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG BT: 44
19-01-2020 21 | 05 TRÚNG ĐỀ: 21X3 | TRÚNG BT: 05
18-01-2020 06 | 71 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG BT: 71X2
17-01-2020 71 | 45 TRÚNG ĐỀ: 71X4 | TRƯỢT
16-01-2020 82 | 94 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 94
15-01-2020 10 | 01 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 01
14-01-2020 64 | 91 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 91
13-01-2020 44 | 51 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG BT: 51
12-01-2020 80 | 59 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG BT: 59
11-01-2020 58 | 89 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG BT: 89
10-01-2020 96 | 64 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 64
09-01-2020 74 | 90 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG BT: 90X2
08-01-2020 04 | 45 TRÚNG ĐỀ: 04X2 | TRÚNG BT: 45