THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 14 | 06 TRÚNG ĐỀ: 14X3 | TRÚNG BT: 06
13-08-2020 58 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
12-08-2020 52 | 11 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG BT: 11
11-08-2020 28 | 38 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRÚNG BT: 38
10-08-2020 28 | 31 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 31
09-08-2020 48 | 46 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG BT: 46
08-08-2020 57 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
07-08-2020 13 | 39 TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG BT: 39
06-08-2020 75 | 19 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG BT: 19
05-08-2020 96 | 00 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 00
04-08-2020 27 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57
03-08-2020 36 | 19 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG BT: 19
02-08-2020 10 | 23 TRƯỢT | TRÚNG BT: 23
01-08-2020 13 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
31-07-2020 62 | 03 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG BT: 03X2
30-07-2020 53 | 23 TRƯỢT | TRÚNG BT: 23X2