THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-01-2020
23-01-2020 75 | 93 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG SL: 93X3
22-01-2020 49 | 59 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
21-01-2020 97 | 72 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG SL: 72X2
20-01-2020 60 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X2
19-01-2020 20 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2020 06 | 71 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG SL: 71X2
17-01-2020 81 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
16-01-2020 82 | 12 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 12X2
15-01-2020 10 | 32 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
14-01-2020 64 | 12 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG SL: 12X2
13-01-2020 43 | 27 TRÚNG LÔ: 43 | TRƯỢT
12-01-2020 80 | 69 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG SL: 69X2
11-01-2020 58 | 12 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG SL: 12X2
10-01-2020 95 | 57 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2020 74 | 27 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG SL: 27X2
08-01-2020 04 | 05 TRÚNG ĐỀ: 04X2 | TRÚNG SL: 05X2