THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 14 | 66 09 TRÚNG ĐỀ: 14X3 | TRÚNG LÔ: 09X2
13-08-2020 57 | 23 54 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG LÔ: 54
12-08-2020 52 | 21 62 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG ST: 21 62
11-08-2020 27 | 52 99 TRƯỢT | TRÚNG ST: 52X3 99
10-08-2020 28 | 91 46 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG ST: 91 46
09-08-2020 38 | 34 70 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG LÔ: 70
08-08-2020 48 | 77 26 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG ST: 77 26
07-08-2020 14 | 30 74 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG ST: 30X2 74
06-08-2020 76 | 47 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47
05-08-2020 96 | 40 61 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG LÔ: 61
04-08-2020 17 | 24 88 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG LÔ: 88
03-08-2020 36 | 34 14 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
02-08-2020 11 | 80 60 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG LÔ: 80
01-08-2020 12 | 69 02 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG LÔ: 69
31-07-2020 62 | 93 56 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG ST: 93 56
30-07-2020 63 | 40 11 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG LÔ: 11X2