THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-01-2020
23-01-2020 75 | 49 28 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG ST: 49 28
22-01-2020 59 | 83 58 TRƯỢT | TRÚNG ST: 83 58
21-01-2020 97 | 25 43 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG ST: 25 43
20-01-2020 50 | 96 50 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG ST: 96 50
19-01-2020 21 | 92 16 TRÚNG ĐỀ: 21X3 | TRÚNG ST: 92 16
18-01-2020 06 | 59 09 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG ST: 59 09
17-01-2020 62 | 21 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49
16-01-2020 82 | 50 60 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 50 60
15-01-2020 11 | 26 88 TRƯỢT | TRÚNG ST: 26 88
14-01-2020 64 | 44 35 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG ST: 44 35
13-01-2020 44 | 04 51 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG ST: 04 51
12-01-2020 80 | 80 8 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG ST: 80 8X2
11-01-2020 58 | 12 58 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG ST: 12X2 58
10-01-2020 95 | 49 31 TRƯỢT | TRÚNG ST: 49 31
09-01-2020 74 | 00 47 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG ST: 00 47X3
08-01-2020 05 | 93 02 TRÚNG LÔ: 05X2 | TRÚNG ST: 93 02