THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 13 | 55 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 55
13-08-2020 31 | 98 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 98
12-08-2020 31 | 11 31 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG XIÊN 2: 11 31X2
11-08-2020 62 | 99 08 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 99 08
10-08-2020 34 | 36 40 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40
09-08-2020 73 | 96 56 TRÚNG SL: 73X2 | TRÚNG LÔ: 96
08-08-2020 53 | 49 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47
07-08-2020 30 | 39 30 TRÚNG SL: 30X2 | TRÚNG XIÊN 2: 39 30X2
06-08-2020 67 | 09 91 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 09
05-08-2020 81 | 53 09 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 53 09
04-08-2020 28 | 58 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
03-08-2020 26 | 35 32 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 35 32
02-08-2020 00 | 23 70 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 23 70
01-08-2020 79 | 66 34 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 34
31-07-2020 81 | 15 42 TRÚNG SL: 81 | TRÚNG XIÊN 2: 15 42
30-07-2020 31 | 11 00 TRÚNG SL: 31 | TRÚNG XIÊN 2: 11X2 00