THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-01-2020
23-01-2020 93 | 28 87 TRÚNG SL: 93X3 | TRÚNG XIÊN 2: 28 87
22-01-2020 39 | 57 42 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 57 42
21-01-2020 72 | 61 35 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 61 35
20-01-2020 19 | 09 32 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG XIÊN 2: 09 32
19-01-2020 11 | 17 95 TRÚNG SL: 11X2 | TRÚNG LÔ: 95
18-01-2020 71 | 09 49 TRÚNG SL: 71X2 | TRÚNG XIÊN 2: 09 49
17-01-2020 84 | 46 72 TRÚNG SL: 84X2 | TRÚNG XIÊN 2: 46 72
16-01-2020 12 | 93 20 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 93 20
15-01-2020 43 | 62 21 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 62 21
14-01-2020 02 | 48 71 TRÚNG SL: 02 | TRÚNG LÔ: 48
13-01-2020 47 | 92 28 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92 28
12-01-2020 59 | 31 08 TRÚNG SL: 59 | TRÚNG XIÊN 2: 31 08X2
11-01-2020 12 | 35 90 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 35 90
10-01-2020 59 | 85 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30
09-01-2020 27 | 61 58 TRÚNG SL: 27X2 | TRÚNG XIÊN 2: 61 58
08-01-2020 15 | 72 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 72 45