THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 514 TRÚNG SVIP 3C: 514
13-08-2020 957 TRƯỢT
12-08-2020 952 TRƯỢT
11-08-2020 228 TRƯỢT
10-08-2020 628 TRÚNG SVIP 3C: 628
09-08-2020 138 TRÚNG SVIP 3C: 138
08-08-2020 958 TRÚNG SVIP 3C: 958
07-08-2020 714 TRƯỢT
06-08-2020 475 TRƯỢT
05-08-2020 396 TRƯỢT
04-08-2020 617 TRÚNG SVIP 3C: 617
03-08-2020 836 TRÚNG SVIP 3C: 836
02-08-2020 611 TRÚNG SVIP 3C: 611
01-08-2020 012 TRÚNG SVIP 3C: 012
31-07-2020 462 TRƯỢT
30-07-2020 563 TRÚNG SVIP 3C: 563