THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 90 TRÚNG SVIP BT: 90
13-08-2020 47 TRÚNG SVIP BT: 47
12-08-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
11-08-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99
10-08-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
09-08-2020 46 TRÚNG SVIP BT: 46
08-08-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07
07-08-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
06-08-2020 28 TRÚNG SVIP BT: 28
05-08-2020 23 TRÚNG SVIP BT: 23
04-08-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01X3
03-08-2020 10 TRÚNG SVIP BT: 10
02-08-2020 00 TRÚNG SVIP BT: 00X2
01-08-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04
31-07-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
30-07-2020 02 TRÚNG SVIP BT: 02