THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-01-2020
23-01-2020 28 TRÚNG SVIP BT: 28
22-01-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
21-01-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
20-01-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97X2
19-01-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37
18-01-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37X2
17-01-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97
16-01-2020 20 TRÚNG SVIP BT: 20
15-01-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81X2
14-01-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91
13-01-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03
12-01-2020 15 TRÚNG SVIP BT: 15
11-01-2020 51 TRÚNG SVIP BT: 51
10-01-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91
09-01-2020 00 TRÚNG SVIP BT: 00
08-01-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92