THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 24 TRƯỢT
13-08-2020 58 TRƯỢT
12-08-2020 62 TRÚNG LÔ: 62
11-08-2020 39 TRÚNG LÔ: 39
10-08-2020 28 TRÚNG SVIP ĐỀ: 28
09-08-2020 37 TRƯỢT
08-08-2020 58 TRÚNG SVIP ĐỀ: 58X2
07-08-2020 14 TRÚNG SVIP ĐỀ: 14X2
06-08-2020 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75X2
05-08-2020 97 TRƯỢT
04-08-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
03-08-2020 46 TRƯỢT
02-08-2020 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11
01-08-2020 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12
31-07-2020 63 TRƯỢT
30-07-2020 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63