THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 22 TRÚNG SVIP SL: 22X2
13-08-2020 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
12-08-2020 31 TRÚNG SVIP SL: 31X2
11-08-2020 52 TRÚNG SVIP SL: 52X3
10-08-2020 44 TRÚNG SVIP SL: 44X3
09-08-2020 73 TRÚNG SVIP SL: 73X2
08-08-2020 43 TRÚNG SVIP SL: 43X2
07-08-2020 30 TRÚNG SVIP SL: 30X2
06-08-2020 68 TRÚNG SVIP SL: 68X2
05-08-2020 91 TRÚNG SVIP SL: 91X2
04-08-2020 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2
03-08-2020 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
02-08-2020 00 TRÚNG SVIP SL: 00X2
01-08-2020 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
31-07-2020 71 TRÚNG SVIP SL: 71X3
30-07-2020 41 TRÚNG SVIP SL: 41X2